Giới thiệu
Giới thiệu
Liên kết website
Quảng cáo

Một số hình ảnh hoạt động khi tập huấn tư duy thời đại số

Mục tiêu của chương trình tập huấn là giúp các các em học sinh đơn vị mình có kỹ năng tiếp nhận thông tin, chia sẻ thông tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm bản thân và cộng đồng trong quá trình hội nhập thế giới số.


Thông báo
Thời tiết