Giới thiệu
Giới thiệu
Liên kết website
Quảng cáo

Một số hình ảnh hoạt động trong buổi tập huấn tư duy thời đại số

Mục tiêu của chương trình tập huấn là giúp các giáo viên sẽ trở thành các “chuyên gia” tập huấn cho học sinh của đơn vị mình có kỹ năng tiếp nhận thông tin, chia sẻ thông tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm bản thân và cộng đồng trong quá trình hội nhập thế giới số.


Thông báo
Thời tiết